shim

NASI ABSOLWENCI

Nasze przedszkole istniej już od ponad 30 lat. Przez tak długi okres czasu wielu wychowanków opuściło mury naszego przedszkola. Ważną dla nas sprawą jest śledzenie dalszych ich losów. O osiągnięciach zawodowych, sukcesach naszych wychowanków dowiadujemy się poprzez:

- spontaniczne spotkania na terenie przedszkola i poza nim,

- współpracę ze szkołą podstawową,

- udział absolwentów w imprezach przedszkolnych,

- spotkania podczas przyprowadzania młodszego rodzeństwa,

- powrót do przedszkola już w innej formie - jako rodzic ze swoimi pociechami.

Duży procent dorosłych naszych wychowanków ukończyło studia wyższe. Są wśród nich: lekarze, fizjoterapeuci, prawnicy, geolodzy, pedagodzy, wojskowi, strażacy, policjanci, humaniści, inżynierowie, ekolodzy itp. Wśród młodszych absolwentów możemy spotkać utalentowanych artystów np. muzyków uczęszczających do szkoły muzycznej, tancerzy, piosenkarzy, plastyków oraz utalentowanych sportowców osiągających sukcesy w Polsce i w Europie (w karate, pływaniu, hokeju, piłce nożnej, narciarstwie, w gimnastyce artystycznej i sportowej).

Jesteśmy dumni, że zainteresowania, które zaszczepiliśmy w przedszkolakach już od najmłodszych lat zaowocowały rozwojem wielu talentów. Osiągnięcia naszych wychowanków są dla nas motorem do podejmowania nowych wysiłków i do budowy solidnych fundamentów pod ich dorosłe życie.

Nasi byli przedszkolacy uczestniczą w Spotkaniu z Jesienią 2015r.

warsztaty plastyczne

shim