shim

ZAJĘCIA DODATKOWE

 Zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

 zajęcia rehabilitacyjne - 

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK OD GODZ. 900

 katecheza

 logopeda - poniedziałek i środa  

 psycholog -  

zabawy z językiem angielskim -

WTOREK OD GODZ.1200 (GR.III, IV, V)  ŚRODA OD 800(GR.I, II)

zabawy rytmiczne -

shim