shim

Biuletyn gr. III - MUSZELKI

  GRUPA III - MUSZELKI

ROK SZKOLNY 2018/2019

w  miesiącu PAŹDZIERNIKU 

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w parku i lesie.

Czytanie globalne wyrazów związanych z przerabianą tematyką (las, park, klon, dąb, kasztan, itp.)

Tworzenie  wyrazów z głoską a na początku i na końcu wyrazu, dzielenie wyrazów na sylaby oraz krótkie wyrazy na głoski

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej i więcej cech.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych, wprowadzenie kodu matematycznego.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Układanie krótkich zdań na podany temat.

Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

Nauka piosenek i pląsów.

Poznanie różnych technik plastycznych – malowanie, wyklejanie, wycinanie, rysowanie – doskonalenie sprawności manualnych dzieci

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Korzystanie z zabaw w ogrodzie przedszkolnym, cyklicznych zajęciach z ćwiczeń gimnastycznych oraz codziennych ćwiczeń porannych.  

UCZESTNICZYLIŚMY

w akcji “Dzień drzewa”

w “Przedszkolnym Dniu Liścia”

w wykonaniu soku z owoców i warzyw

w poranku filmowym w Domu Kultury

w teatrzyku pt. „Smok Wawelski”

w warsztatach profilaktycznych „Porozumienie bez przemocy”

w lekcji bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece

DZIĘKUJEMY

wszystkim Rodzicom za chusteczki higieniczne, za materiały plastyczne, za papier ksero i kartki do rysowania

w  miesiącu wrześniu

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z ogrodu przedszkolnego.

Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Układanie krótkich zdań na podany temat.

Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

Nauka piosenek i pląsów.

Poznanie różnych technik plastycznych – malowanie, wyklejanie, wycinanie, rysowanie – doskonalenie sprawności manualnych dzieci

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Korzystanie z zabaw w ogrodzie przedszkolnym, cyklicznych zajęciach z ćwiczeń gimnastycznych oraz codziennych ćwiczeń porannych.  

W miesiącu wrześniu uczestniczyliśmy:

w akcji „Sprzątanie świata”

w sesji fotograficznej „Jesień”

w przedstawieniu teatralnym pt.” O Skrzacie i babci Dorocie”

w koncercie muzycznym „Perkusja”

w lekcji bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece

w spotkaniu integracyjnym „Jesień w ogrodzie”         

Dziękujemy Rodzicom za:

chusteczki i przybory plastyczne, papier ksero i kartki do rysowania

shim