shim

Biuletyn gr. III - MUSZELKI

  GRUPA III - MUSZELKI

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

W MIESIĄCU KWIETNIU…

 

1. Prace w wiosennym ogródku

- poznawaliśmy pracę ogrodnika

- mierzyliśmy długość przedmiotów poznanymi przyrządami do mierzenia

- odwzorowywaliśmy kształty i wzory

- zaklejaliśmy kontury bociana plasteliną

- uczyliśmy się piosenki Jestem sobie ogrodniczka

2. Wiosenne porządki

- dzieliliśmy wyrazy na sylaby

- dodawaliśmy i odejmowaliśmy w zakresie liczb 1-8

- kreśliliśmy linie faliste na dużych formatach

- sadziliśmy kwiaty w doniczkach

- doskonaliliśmy umiejętność posługiwania się nożyczkami

3. Wielkanocne zwyczaje

układaliśmy przedmioty w zbiory

- opowiadaliśmy treść ilustracji

- szukaliśmy różnic pomiędzy obrazkami

- śpiewaliśmy piosenkę Pójdę do kurnika

4. Dbamy o przyrodę

- wyróżnialiśmy głoskę w nagłosie

- określaliśmy położenie przedmiotu

- dowiedzieliśmy się co to jest przyroda i jak należy o nią dbać

- ćwiczyliśmy schemat własnego ciała

- obserwowaliśmy faunę i florę ogrodu przez szkło powiększające

- uczyliśmy się segregowania śmieci

 

Uczestniczyliśmy w:

zajęciach otwartych dla rodziców

- przedstawieniu dla dzieci w Teatrze Ateneum

- czytaniu bajek przez mamę Hani i Antka

- wielkanocnym obiedzie

 

 

 

 

W MIESIĄCU MARCU…

 

1. Marcowa pogoda – raz słońce, raz woda

- poznawaliśmy symbole pogody

- dokładaliśmy elementy zbioru do 7

- poznaliśmy znaczenie przysłowia W marcu jak w garncu

- poznaliśmy nazwy kwiatów wiosennych

- uczyliśmy się piosenki Wsiadaj zimo na sanki, Marcowe żaby, Wiosna tuż, tuż

2. Zima pakuje walizki

- uczyliśmy się poprawnie budować wypowiedź

- poznaliśmy liczbę 8

- kodowaliśmy przy użyciu symboli pogody

- ćwiczyliśmy równowagę ciała

- dokonywaliśmy analizy i syntezy sylabowej wyrazów

3. Przyszła do nas wiosna

- pracowaliśmy z historyjką obrazkową

- tworzyliśmy wyrazy z sylab

- braliśmy udział w zawodach sportowych z elementem rywalizacji

- dzieliliśmy przedmioty na zbiory wg określonej cechy

4. Wiosenne przebudzenia

- czytaliśmy globalnie nazwy kwiatów wiosennych

- dokonywaliśmy analizy i syntezy sylabowej wyrazów

- poznaliśmy wygląd bazi, pączków na drzewie, forsycji

- poznaliśmy nazwy ptaków, które przylatują na wiosnę z ciepłych krajów

- braliśmy czynny udział w teatrzyku sylwet

- utrwalaliśmy nazwy pór roku

 

Uczestniczyliśmy w:

- czytaniu bajek terapeutycznych

- Odlotowej lekcji z pokazem lotów ptaków

- teatrzyku na terenie przedszkola

- zajęciach językowo – plastycznych w Bibliotece Miejskiej

- Tańcach Śląskich z udziałem tancerzy Agencji Artystycznej SILESIA

- czytaniu bajek przez panią z biblioteki

- czytaniu bajek przez tatę Amelki

- konkursie przedszkolnym Mini playback show

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i wszelką pomoc, za przyniesione zabawki, gumki recepturki, kartki do rysowania oraz opakowania po jajkach niespodziankach J

 

 STYCZEŃ 2019

1. SKOK W NOWY ROK

 rozmawialiśmy o upływie i następstwie czasu

 poznaliśmy różne rodzaje zegarów

 poznaliśmy znaczenie słowa kalendarz i nauczyliśmy się odnajdować w nim ważne daty

 utrwaliliśmy nazwy tygodnia i pór roku, uczyliśmy się nazw miesięcy

uczyliśmy się piosenki „Cztery pory roku”

 poznaliśmy literę P,p i U,u

głoskowaliśmy proste wyrazy np. o-k-o, o-k-n-o, r-o-k

czytaliśmy proste wyrazy złożone z poznanych liter

Poznaliśmy cyfrę 9

2. BABCIA I DZIADEK

rozmawialiśmy na temat starszych ludzi

formułowaliśmy zasady kulturalnego zachowania wobec starszych osób

 rozmawialiśmy nt. roli jaka odgrywają w życiu rodziny dziadkowie

uczyliśmy się wierszy i piosenek z okazji Dnia Babci i dziadka

wykonaliśmy upominki dla Babci i Dziadka

poznaliśmy literę D,d i R,r

poznaliśmy cyfrę 10

3. KARNAWAŁ

rozmawialiśmy o balach karnawałowych, tańcach, wspólnych zabawach

klasyfikowaliśmy figury geometryczne oraz przedmioty związane z balem, przeliczaliśmy je. poznaliśmy znak arytmetyczny "=" oraz +

poznaliśmy literę W,w. Wysłuchiwaliśmy głoskę n na początku, w środku i na końcu wyrazu

poznaliśmy cyfrę 0

UCZESTNICZYLIŚMY

w Jasełkach w bibliotece

w warsztatach w bibliotece „Pomagamy sobie nawzajem”

w warsztatach muzycznych w NOSPR

w warsztatach pt. "Poznajemy świat" w Muzeum Śląskim

w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

w zabawach na śniegu

co robiliśmy w styczniu

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda.

Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Uczestniczyliśmy w:

w teatrzyku dla dzieci „"Przygody niesfornego Mateuszka"

w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

w przedstawieniu przedszkolaków z gr. Żółwików

w jasełka w Miejskiej Bibliotece

czytaniu bajek przez terapeutkę.

Dziękujemy Rodzicom:

wszystkim Rodzicom za chusteczki higieniczne, pasty do zębów, kartki do rysowania oraz wszystkim rodzicom za przygotowanie pięknych strojów na jasełka

co robiliśmy w grudniu

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, mama, tata,

Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.

Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.

Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.

Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.

Nauka piosenek, kolęd i pastorałek.

Uczestniczyliśmy w:

- w spotkaniu z Mikołajem.

- w kolejnych zajęciach z cyklu "Bajki terapeutyczne"

- w spotkaniu z reprezentantami Szczytu Klimatycznego z Australii

- w Jasełkach organizowanych w Bibliotece Miejskiej

- w Jasełkach odgrywanych przez naszą grupę

- w kolędowaniu przedszkolnej Rodziny i świątecznym obiedzie

Dziękujemy Rodzicom:

 

 wszystkim Rodzicom za przygotowanie pięknych strojów na występ oraz ozdoby świąteczne. Dziękujemy mamusi Juliana za pyszne babeczki dla wszystkich dzieci.

w  miesiącu PAŹDZIERNIKU 

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w parku i lesie.

Czytanie globalne wyrazów związanych z przerabianą tematyką (las, park, klon, dąb, kasztan, itp.)

Tworzenie  wyrazów z głoską a na początku i na końcu wyrazu, dzielenie wyrazów na sylaby oraz krótkie wyrazy na głoski

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej i więcej cech.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych, wprowadzenie kodu matematycznego.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Układanie krótkich zdań na podany temat.

Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

Nauka piosenek i pląsów.

Poznanie różnych technik plastycznych – malowanie, wyklejanie, wycinanie, rysowanie – doskonalenie sprawności manualnych dzieci

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Korzystanie z zabaw w ogrodzie przedszkolnym, cyklicznych zajęciach z ćwiczeń gimnastycznych oraz codziennych ćwiczeń porannych.  

UCZESTNICZYLIŚMY

w akcji “Dzień drzewa”

w “Przedszkolnym Dniu Liścia”

w wykonaniu soku z owoców i warzyw

w poranku filmowym w Domu Kultury

w teatrzyku pt. „Smok Wawelski”

w warsztatach profilaktycznych „Porozumienie bez przemocy”

w lekcji bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece

DZIĘKUJEMY

wszystkim Rodzicom za chusteczki higieniczne, za materiały plastyczne, za papier ksero i kartki do rysowania

w  miesiącu wrześniu

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z ogrodu przedszkolnego.

Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Układanie krótkich zdań na podany temat.

Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

Nauka piosenek i pląsów.

Poznanie różnych technik plastycznych – malowanie, wyklejanie, wycinanie, rysowanie – doskonalenie sprawności manualnych dzieci

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Korzystanie z zabaw w ogrodzie przedszkolnym, cyklicznych zajęciach z ćwiczeń gimnastycznych oraz codziennych ćwiczeń porannych.  

W miesiącu wrześniu uczestniczyliśmy:

w akcji „Sprzątanie świata”

w sesji fotograficznej „Jesień”

w przedstawieniu teatralnym pt.” O Skrzacie i babci Dorocie”

w koncercie muzycznym „Perkusja”

w lekcji bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece

w spotkaniu integracyjnym „Jesień w ogrodzie”         

Dziękujemy Rodzicom za:

chusteczki i przybory plastyczne, papier ksero i kartki do rysowania

shim