shim

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

w roku szkolnym 2022/23

 

Przewodnicząca:

pani Dorota Machowiak 

Skarbnik:

pani Dagmara Cieślik

Członkowie Rady:

pani Agnieszka Kontek

pani Małgorzata Górowska

 

 

 

 

 

shim