shim

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca:

pani Magdalena Roszkowska

Skarbnik:

pani Monika Śmigielska

Sekretarz:

pani

Członkowie Rady:

pani Agnieszka Ciba

 

 

 

shim