shim

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

w roku szkolnym 2019/20

Przewodnicząca:

pani Dorota Machowiak 

Skarbnik:

pani Monika Śmigielska

 

Członkowie Rady:

pani Agnieszka Ciba

pani Karolina Herman

 

 

 

shim