shim

WITAMY NA STRONIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 20 W KATOWICACH, W KTÓRYM DBA SIĘ O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI W KLIMACIE BEZPIECZEŃSTWA, ŻYCZLIWOŚCI I AKCEPTACJI

logo

BIP UM Katowice - Jednostki organizacyjne miasta - Przedszkola Miejskie 

ZAPRASZAMY do polubienia naszej strony na facebooku  www.facebook.com/Miejskie-Przedszkole-nr-20-w-Katowicach 1611953852403955/timeline/,

    Uprzejmie informujemy Rodziców,

że od 28.04.2017 r. rozpoczynają się zapisy dzieci

do Miejskiego Przedszkola nr 20 w Katowicach.

 Wprowadzanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Rodzice dokonują porzez logowanie się na stronie internetowej. Pełny adres strony internetowej dla rodziców, na której mogą się logować w tegorocznej rekrutacj:  

       https://www.katowice.nabory.pl

Przypominamy  Rodzicom, których dzieci będą brały udział w naborze, że niepotwierdzenie pisemne woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych, prosimy Rodziców o dopilnowanie tej konieczności.Więcej informacji na temat zapisów dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/18 uzyskać można w Miejskim Przedszkolu nr 20 lub na stronie podanej do logowania się Rodziców. 


Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty odbędzie się:

Gr. I Delfinki            23 maja o godz. 15.00

Gr. II Żółwiki           25 maja o godz. 15.00

Gr. III Muszelki       26 maja o godz. 15.00

Gr. IV Złote Rybki   30 maja o godz. 15.00

Gr. V Rekinki uroczystość Dnia Mamy i Taty połączona będzie z uroczystością  „Pożegnaniem przedszkola”  plakat


 Wielka Liga Czytelników Rodzinne Czytanie w przedszkolach

Kalendarz

26 listopada 2016 r. - 25 marca 2017 r. – rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają dziecko do konkursu poprzez formularz rejestracyjny 

26 listopada 2016 r. – 25 kwietnia 2017 r. – rodzinne czytanie 15 książek i uzupełnianie Pamiętnika Młodego Czytelnika,

31 marca 2017 r.– 25 kwietnia 2017 r. – zgłoszenie na konkursowym koncie internetowym udziału w wydarzeniu finałowym - VI Wielkiej Zabawie Rodzinnej-TERMIN ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY -KŁOPOTY Z LOGOWANIEM

27 maja 2017 r. – udział w VI Wielkiej Zabawie Rodzinnej, odbiór dyplomów i upominków.


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach we współpracy z Fundacją „Rozwój” w Brzegu organizuje w roku szkolnym 2016/2017 po raz czwarty zbiórkę książek w ramach kampanii Zaczytani, której celem jest stworzenie na oddziałach dziecięcych w całej Polsce miejsc, w których można zaczytać się i zapomnieć o chorobie.

W zeszłym roku szkolnym z Państwa pomocą zebraliśmy 2489 książek, które przekazaliśmy fundacji – Dziękujemy! O efekcie pracy Fundacji możecie Państwo poczytać na stronie internetowej http://zaczytani.org/

Również w tym roku szkolnym proponujemy włączenie się do akcji. Nadal można przekazywać do naszej wypożyczalni książeczki dla dzieci przebywających w szpitalach, hospicjach i świetlicach środowiskowych. Ważne, aby książki były w dobrym stanie oraz dostosowane dla dzieci i młodzieży.

Wspólnie możemy wyczarować uśmiech na buziach małych pacjentów.

KSIĄŻKI MOŻNA PRZYNOSIĆ RÓWNIEŻ DO NASZEGO PRZEDSZKOLA


Bezpłatne zajęcia w zakresie korekcji wad postawy ciała u dzieci i młodzieży w mieście Katowice zajmuje się Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Katowicach, przy ul. Paderewskiego 46A. 

inf

„Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet”

http://www.katowice.eu/urzad-miasta/edukacja
„Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet” 

 


 

CO DAJE DZIECKU POBYT W PRZEDSZKOLU ?

  • pozwala na nawiązania pierwszych kontaktów społecznych,
  • zapewnia warunki do radosnej zabawy indywidualnej i w zespole dziecięcym,
  • umożliwia poznawanie świata poprze samodzielne badanie, doświadczanie i eksperymentowanie,
  • zapewnia warunki do systematycznego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności,
  • stymuluje wszechstronny rozwój dziecka, tworzy odpowiednie warunki sprzyjające indywidualnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu,
  • zaspokaja potrzebę jedzenia i picia zgodnie z potrzebami dziecka, uczy zasad zdrowego żywienia,
  • rozpoznaje i uwzględnia w podejmowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych tempo rozwoju każdego z wychowanków,
  • tworzy optymalne warunki do snu i wypoczynku,
  • sprzyja odkrywaniu zdolności twórczych dziecka,
  • pomaga w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań każdego dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

shim