shim

WITAMY NA STRONIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 20 W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 17 W KATOWICACH

         logo

 STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 20

 FACEBOOK PRZEDSZKOLA

 

 


 

Uwaga Rodzice/Opiekunowie

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, prosimy wszystkich rodziców o pobranie z naszej placówki lub strony internetowej –

  www.mp20.katowice.pl

 

DEKLARACJI OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI POBYTU I WYŻYWIENIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU,
wypełnienie jej, podpisanie i złożenie w przedszkolu do dnia 31.05.2024r.

Przedszkole w okresie wakacyjnym będzie czynne od 1 lipca   
 do  12 sierpnia.

  


 

CO DAJE DZIECKU POBYT W PRZEDSZKOLU ?

 

 

  • pozwala na nawiązania pierwszych kontaktów społecznych,
  • zapewnia warunki do radosnej zabawy indywidualnej i w zespole dziecięcym,
  • umożliwia poznawanie świata poprze samodzielne badanie, doświadczanie i eksperymentowanie,
  • zapewnia warunki do systematycznego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności,
  • stymuluje wszechstronny rozwój dziecka, tworzy odpowiednie warunki sprzyjające indywidualnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu,
  • zaspokaja potrzebę jedzenia i picia zgodnie z potrzebami dziecka, uczy zasad zdrowego żywienia,
  • rozpoznaje i uwzględnia w podejmowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych tempo rozwoju każdego z wychowanków,
  • tworzy optymalne warunki do snu i wypoczynku,
  • sprzyja odkrywaniu zdolności twórczych dziecka,
  • pomaga w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań każdego dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

shim