shim

WITAMY NA STRONIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 20 W KATOWICACH, W KTÓRYM DBA SIĘ O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI W KLIMACIE BEZPIECZEŃSTWA, ŻYCZLIWOŚCI I AKCEPTACJI

logo

BIP UM Katowice -http://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/JednostkiOrganizacyjne/Jednostki.aspx?rodzaj=386&menu=631

ZAPRASZAMY do polubienia naszej strony na facebooku  www.facebook.com/Miejskie-Przedszkole-nr-20-w-Katowicach 1611953852403955/timeline/,


OFERTA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA  NNW  DLA PRZEDSZKOLAKÓW przedłużamy  do 30 LISTOPADA  

 Nie uchronimy Twojego dziecka przed wypadkiem, ale wiemy jak wesprzeć Cię w je do zdrowia. Wybierz jeden z 6 wariantów ubezpieczenia – każdy wariant to inne wartości świadczeń, a co za tym idzie różna wysokość składki.Finansujesz tylko ubezpieczenie Twojego dziecka.

Twoje główne korzyści

Ochrona 24 h na dobę, zarówno w żłobku, przedszkolu jak i w życiu prywatnym.

Wypłacamy świadczenie z tytułu zadławienia i usunięcia ciała obcego z nosa lub ucha.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zatrucia pokarmowe, nagłe zatrucia gazami oraz porażenie prądem lub piorunem.

Wypłacamy świadczenia za pobyt w szpitalu już od pierwszego dnia zarówno w przypadku nieszczę- śliwego wypadku jak i choroby.

Za pobyt rodzica z dzieckiem w szpitalu wypłacamy dodatkowe świadczenie.

Szeroki zakres ochrony ponad 180 rodzajów uszczerbków i rehabilitacja.

Twoje dziecko jest chronione na wypadek poważnych chorób: sepsa, pneumokokowe zapalenie płuc, meningokokowe zapalenie opon mózgowych czy borelioza.

Zapewniamy profesjonalną obsługę – szybka i sprawna likwidacja szkód przez NAU S.A.

Moduł ubezpieczeniowy NAU S.A. to szybki i bezpośredni dostęp do oferty ubezpieczeniowej przez Internet. Placówka oświatowa nie musi być zaangażowana w proces zbierania składek i dokumentów.

 

Rodzice mają szansę przeanalizować ofertę ubezpieczeniową i wygodnie dokonać transakcji.

 

 

24 zł

 

roczmie

24 zł

rocznie

30 zł

rocznie

37 zł

rocznie

45 zł

rocznie

82 zł

rocznie

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku NW

 

10 000 zł

12 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

50 000 zł

Świadczenie za 1% uszczerbku

100 zł

120 zł

150 zł

200 zł

250 zł

500 zł

 

Szczegóły na stronie www.ubezpieczenia.nau.pl

login uprawniający skorzystanie z oferty        bned18189164

przedstawiciel agencji ubezpieczeniowej        Beata Nędza 725 661 337

 ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

 

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

WARIANT V

WARIANT VI

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

 

 

 

 

 

 

 

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

100 zł

120 zł

150 zł

200 zł

250 zł

500 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

10 000 zł

12 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

50 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – świadczenie jednorazowe

200 zł

240 zł

300 zł

400 zł

500 zł

1 000 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW – płatny od 1. dnia, maks. za 100 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3-dniowym pobycie)

50 zł/dzień
(SU 5 000 zł)

55 zł/dzień
(SU 5 500 zł)

60 zł/dzień
(SU 6 000 zł)

60 zł/dzień
(SU 6 000 zł)

80 zł/dzień
(SU 8 000 zł)

100 zł/dzień
(SU 10 000 zł)

Pobyt rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w szpitalu w związku z opieką nad hospitalizowanym dzieckiem do 7 r.ż. – płatny od 1. dnia, maks. za 30 dni pobytu w szpitalu, przy czym nie więcej niż za 10 dni w odniesieniu do jednego zdarzenia (przy min. 3-dniowym pobycie)

30 zł/dzień

30 zł/dzień

30 zł/dzień

30 zł/dzień

30 zł/dzień

30 zł/dzień

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby – płatny od 1. dnia, maks. za 100 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3-dniowym pobycie)

50 zł/dzień
(SU 5 000 zł)

55 zł/dzień
(SU 5 500 zł)

60 zł/dzień (SU 6 000 zł)

60 zł/dzień (SU 6 000 zł)

80 zł/dzień (SU 8 000 zł)

100 zł/dzień (SU 10 000 zł)

Zadławienie skutkujące 3-dniowym pobytem w szpitalu – dodatkowe świadczenie jednorazowe

200 zł

240 zł

300 zł

400 zł

500 zł

1 000 zł

Usunięcie ciała obcego z nosa lub ucha wymagające interwencji laryngologa – dodatkowe świadczenie jednorazowe

100 zł

120 zł

150 zł

200 zł

250 zł

500 zł

Nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem, zatrucie pokarmowe pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu – dodatkowe świadczenie jednorazowe

500 zł

600 zł

750 zł

1 000 zł

1 250 zł

2 500 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy, boreliozy, pneumokokowego zapalenia płuc, meningokokowego zapalenia opon mózgowych – świadczenie jednorazowe

1 000 zł

1 200 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP (w tym odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego) oraz:
rehabilitacja w wyniku NW – limit na jedno i wszystkie zdarzenia

do 1 000 zł
(SU 5 000 zł)

do 500 zł

do 1 000 zł
(SU 5 000 zł)

do 500 zł

do 1 500 zł
(SU 7 500 zł)

do 500 zł

do 1 500 zł
(SU 7 500 zł)

do 500 zł

do 1 500 zł
(SU 7 500 zł)

do 500 zł

do 2 000 zł
(SU 10 000 zł)
do 500 zł

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

3 000 zł

3 600 zł

4 500 zł

6 000 zł

7 500 zł

15 000 zł

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia – dodatkowe świadczenie jednorazowe

200 zł

240 zł

300 zł

400 zł

500 zł

1 000 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – dodatkowe świadczenie jednorazowe

100 zł

120 zł

150 zł

200 zł

250 zł

500 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

10 000 zł

12 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

50 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego – dodatkowe świadczenie

4 000 zł

4 000 zł

4 000 zł

4 000 zł

4 000 zł

4 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej – dodatkowe świadczenie

10 000 zł

12 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

50 000 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym zawał serca i udar mózgu do 60. roku życia)

1 000 zł

1 200 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

Śmierć obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym zawał serca i udar mózgu do 60. roku życia)

3 000 zł

3 600 zł

4 500 zł

6 000 zł

7 500 zł

15 000 zł

Koszty porady psychologa w związku z NW lub śmiercią rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł


           
             


 


INFORMACJE DLA RODZICÓW

Od dnia 1 września 2018r uległ zmianie sposób naliczania i zapłaty za przedszkole.

Obecnie należność płaci się do 10-go dnia bieżącego miesiąca- „płatne z gory – zawyżywienie dziecka w przedszkolu oraz do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego-“płatne z dołu” – za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

Zatem na wrześniowych paskach opłat widnieje tylko należność za wyżywienie we wrześniu, natomiast opłata za faktyczny wrześniowy pobyt będzie naliczona w pasku październikowym.


 

CO DAJE DZIECKU POBYT W PRZEDSZKOLU ?

  • pozwala na nawiązania pierwszych kontaktów społecznych,
  • zapewnia warunki do radosnej zabawy indywidualnej i w zespole dziecięcym,
  • umożliwia poznawanie świata poprze samodzielne badanie, doświadczanie i eksperymentowanie,
  • zapewnia warunki do systematycznego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności,
  • stymuluje wszechstronny rozwój dziecka, tworzy odpowiednie warunki sprzyjające indywidualnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu,
  • zaspokaja potrzebę jedzenia i picia zgodnie z potrzebami dziecka, uczy zasad zdrowego żywienia,
  • rozpoznaje i uwzględnia w podejmowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych tempo rozwoju każdego z wychowanków,
  • tworzy optymalne warunki do snu i wypoczynku,
  • sprzyja odkrywaniu zdolności twórczych dziecka,
  • pomaga w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań każdego dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

shim